la firma

La Història del despatx comença l’any 1999, moment en que FIRMA LEGAL comença l’exercici la seva activitat professional com a gabinet especialitzat en l’Àrea de Dret Civil d’Empresa i del Treball.
Des de la seva creació, el despatx ha anat incorporant professionals especialitzats en diversos àmbits a fi d’oferir un servei més acurat i personalitzat als seus clients.

Així doncs, Firma Legal es presenta com un Gabinet capaç de cobrir totes les necessitats d’assessorament de tipus jurídic tant d’empreses com de particulars

Avui, SIGNATURA LEGAL és un gabinet jurídic que, gràcies a l’especialització dels seus professionals, cobreix totes les necessitats d’assessorament de tipus jurídic d’empreses i particulars.

FIRMA LEGAL manté i fomenta el compliment de les normes ètiques, prioritzant el respecte i la màxima professionalitat tant entre els seus propis integrants com en el tracte amb la resta d’Advocats, les administracions públiques, així com amb l’Administració de Justícia en particular. I, com no podia ser d’una altra manera, amb els seus clients, respecte dels quals la firma es compromet a una contínua millora del servei, de la transparència i de la informació, procurant en tot moment hi hagi una plena relació de confiança.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search