Skip to main content

D’ASSESSOR A ASSESSOR

A qui va dirigit

El nostre servei exclusiu d’Assessor a Assessor va dirigit a aquelles Gestories administratives i/o Assessories en general que, donada la seva activitat, necessiten oferir als seus clients un servei de tipus jurídic prestat per advocat en exercici i col·legiat.

Què li oferim

Firma Legal li ofereix un sistema de col·laboració professional l’objectiu primordial del qual és assegurar-li l’assessorament de caire exclusivament jurídic que, de manera puntual o permanent, puguin necessitar els seus clients. D’aquesta manera vostè podrà oferir un servei de major amplitud i qualitat estalviant-li al seu client el recórrer a diferents despatxos professionals.

Forma de col·laboració

La forma de col·laboració és totalment flexible i adaptable a les seves necessitats:

Visita prèviament concertada amb vostè i/o amb el seu client, tant a les seves oficines com a les nostres.

Se li assignarà un dels advocats del gabinet en funció de les particularitats del seu expedient, amb qui podrà mantenir una relació personal i directa

El mantindrem al corrent de manera periòdica del desenvolupament, les eventualitats i el resultat dels expedients jurídics que ens hagi encomanat.

A qui va dirigit

Vè. podrà oferir als seus clients un major servei, de tipus integral, evitant-los haver d’acudir a diferents despatxos professionals.

No li comportarà cap cost, al contrari, es veurà recompensat professionalment amb aquesta col·laboració.

És un sistema totalment flexible, adequat a les seves necessitats. És indiferent que Vè. sigui una gran consultoria o una modesta gestoria.

Vè. disposarà d’una línia telefònica oberta, per a resoldre aquells dubtes o consultes urgents que no requereixin un estudi d’antecedents.

I, a més, serà puntualment informat, mitjançant els nostres butlletins informatius, d’aquells canvis legislatius que puguin afectar-li.

La seva principal garantia, La nostra experiència: Duem deu anys oferint aquest servei a les gestories i assessories que han confiat en nosaltres.