a qui va dirigit

El nostre servei exclusiu d’Assessor a Assessor va dirigit a aquelles Gestories administratives i/o Assessories en general que, donada la seva activitat, necessiten oferir als seus clients un servei de tipus jurídic prestat per advocat en exercici i col·legiat.

asesor-3

què li oferim

Firma Legal li ofereix un sistema de col·laboració professional l’objectiu primordial del qual és assegurar-li l’assessorament de caire exclusivament jurídic que, de manera puntual o permanent, puguin necessitar els seus clients. D’aquesta manera vostè podrà oferir un servei de major amplitud i qualitat estalviant-li al seu client el recórrer a diferents despatxos professionals.

asesor-1

forma de col·laboració

La forma de col·laboració és totalment flexible i adaptable a les seves necessitats:

Visita prèviament concertada amb vostè i/o amb el seu client, tant a les seves oficines com a les nostres.

Se li assignarà un dels advocats del gabinet en funció de les particularitats del seu expedient, amb qui podrà mantenir una relació personal i directa

El mantindrem al corrent de manera periòdica del desenvolupament, les eventualitats i el resultat dels expedients jurídics que ens hagi encomanat

asesor-2

advantatges

  • Vè. podrà oferir als seus clients un major servei, de tipus integral, evitant-los haver d’acudir a diferents despatxos professionals.
  • No li comportarà cap cost, al contrari, es veurà recompensat professionalment amb aquesta col·laboració.
  • És un sistema totalment flexible, adequat a les seves necessitats. És indiferent que Vè. sigui una gran consultoria o una modesta gestoria.
  • Vè. disposarà d’una línia telefònica oberta, per a resoldre aquells dubtes o consultes urgents que no requereixin un estudi d’antecedents.
  • I, a més, serà puntualment informat, mitjançant els nostres butlletins informatius, d’aquells canvis legislatius que puguin afectar-li.
  • La seva principal garantia, La nostra experiència: Duem deu anys oferint aquest servei a les gestories i assessories que han confiat en nosaltres.
asesor-4
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search